پلیمرهای رسانای الکتریکی

بسپارهای گرمانرم رسانای الکتریکی بر اساس سفارش مشتری

شرکت کران ابر بسپار با همکاری تامین کنندگان خود قادر به تامین و توسعه گریدهای مواد رسانا با تنوع بالا برای نیازها و کاربردهای مختلف، می‌باشد.

·         آمیزه‌های آنتی استاتیک

زمان مورد نیاز برای کاهش پتانسیل بار در آن خیلی کند بوده و به همین دلیل تخلیه الکتریکی در آن خطرناک است. عمدتا برای جلوگیری از تجمع کرد و غبار استفاده میشود. 

·         آمیزه‌های اتلاف کننده استاتیک

زمان مورد نیاز برای کاهش پتانسیل بار در آن کند تا متوسط است. از تخلیه الکتریکی در اثر تماس با انسان جلوگیری میکند.

·         آمیزه‌های رسانا

زمان مورد نیاز برای کاهش پتانسیل بار در آن سریع بوده و در میلی ثانیه اتفاق می‌افتد.

·         آمیزه‌های با خاصیت محافظت EMI/RF

علاوه بر رسانایی بالا، این آمیزه‌ها می‌توانند تابش الکترومغناطیس را جذب کرده و بازتاب دهند.