کاربردهای مواد پایه زیستی

مواد پایه زیستی در جاهایی که سهم خود را با توجه به سازگاری با محیط زیست کسب کردهاند، در بازار تبدیل به تقاضا شده اند. با این حال با در نظر گرفتن برخی استثنائات استفاده از مواد پایه زیستی با توجه به طبیعت و ذات کم دوام این مواد فقط در کاربردهای یکبار مصرف، مثل صنایع بسته بندی معمول است. از آنجا که تمرکز شرکت Eurotec بر روی مواد مهندسی با دوام، مستحکم، کاربردی و کارآمد است؛ دستیابی به مواد پایه زیستی هم در همین راستا قرار میگیرد.
یکی از موارد استثنایی مواد پایه زیستی، Tecomid NI [PA6.10] ، میباشد. Tecomid NI [PA6.10] بر پایه ی پلی آمید زیستی ۶.۰۱ است و شامل ۶۶ درصد مواد پایه زیستی تهیه شده از روغن کرچک میباشد. بر خلاف بیشتر مواد پایه زیستی Tecomid NI [PA6.10] ،دوام و کارآمدی پلیآمیدهارا داراست که به عنوان مواد اولیه توانسته کارایی بالایی را از خود نشان دهد…

دریافت فایل بصورت کامل