گریدهای ویژه پلی آمید برای ایجاد چسبندگی با ترموپلاستیک الاستومرها

خاصیت استحکام بالای رزین پلیآمید اغلب با توانایی آببندی و سطح نرم ترموپلاستیک الاستومرها در فرآیند تولید قطعاتی که تزریق دوباره دارند، ترکیب میشود. این نوع قطعات به دو روش تولید میشوند. پلیآمید تقویت شده یا نشده جهت ایجاد ساختار پایه، طی یک جریان همرفتی تزریق میشود. پس از آن روی قطعه تولید شده در عملیات دوم ترموپلاستیک الاستومر تزریق میشود. با این روش نه تنها میتوان مهرههای سخت و واشرها را تولید کرد، بلکه میتوان دستگیرههای ابزار آلات را نیز با ساختاری مستحکم تولید نمود. یکی از موارد حساس و بحرانی در این عملیات استحکام چسبندگی بین جزء پلیآمیدی و ترموپلاستیک الاستومری است. اگر رزین پلیآمیدی بدون هیچ اصلاح و بهبود خواصی استفاده شود، استحکام چسبندگی بین این دو ضعیف خواهد بود. به منظور افزایش چسبندگی بین دو قطعه دندانه و لنگرهایی ایجاد میکنند تا به صورت نگهدارنده فیزیکی عمل کند. برای حل این مشکل یوروتک موادی را معرفی میکند که چسبندگی عالی با ترموپلاستیک الاستومرها دارند.

دریافت فایل بصورت کامل