حقایقی در مورد صنعت پلاستیک

90 درصد هزینه ای که برای آب معدنی پرداخت می شود، صرف بطری آن می گردد .

و تنها 10 درصد آن بهای آب داخل آن است.به طور میانگین حدود 40 درصد از کل زباله های خانگی را بطری های پلاستیکی تشکیل می دهند.
دریافت فایل PDF