افزودنی اکسا تخریب پذیر EPI

افزودني زيست تخريب پذير epi با نام TDPA™ محصولي عملي و مقرون به صرفه است كه به تخريب و تجزيه پلاستيك ها در طبيعت سرعت ميبخشد. TDPA™زماني كه بهPE,PP,PS  اضافه مي شود كنترل عمر آنها را در دست مي گيرد و با قرار گرفتن در معرض نور ماوراءبنفش (نور آفتاب) و درجه حرارت بالا و تنش هاي مكانيكي و ميكرو ارگانيسم هاي موجود در خاك شروع به تخريب مي كند. عمر مفيد پلاستيك هاي زيست تخريب پذير حاوي TDPA™ را مي توان بر حسب نياز مشتري از چند ماه به چند سال ،بسته به نوع و مقدار TDPA™ اضافه شده تغيير داد.

همچنين اين نوع پلاستيك ها قادر به بازيافت و استفاده مجدد پيش از شروع به تخريب مي باشند.

محصولات حاوي TDPA™ در تماس با مواد غذايي كاملأ سازگار و بي ضرر بوده و مورد تأييد سازمان هاي استاندارد كشورهاي آمريكا و انگليس و كانادا مي باشد و همچنين كود آلي حاصل از پلاستيك هاي حاوي TDPA™ هيچ اثر سمي بر روي گياهان و زندگي حيوانات ندارد.

توضیحات

كنترل زمان عمر:

عمر مفيد و دوام پلاستيك هاي زيست تخريب پذير كه با افزودني TDPA™ توليد مي شوند را مي توان بر اساس نياز مشتري اعم از چند ماه تا چند سال بسته به نوع و مقدار TDPA™ افزوده شده تنظيم كرد.

فرآيند پذيري:

فرآيند پذيري اين نوع پلاستيك ها با پلاستيك هاي معمولي هيچ گونه تفاوتي ندارد و نياز به هيچگونه تغييراتي در خط توليد ندارد.

كارايي:

محصولات زيست تخريب پذير توليد شده با افزودني TDPA™ داراي خواص فيزيكي و مكانيكي مشابه با پلاستيك هاي معمولي هستند و غير قابل تشخيص در نگاه و استفاده می باشد.

هزينه:

هزينه TDPA™ استفاده شده در محصولات فقط چند درصد از نوع معمولي بالاتر است و نسبت به محصولات زيست تخريب پذير مشابه بسيار ارزان تر است.

قابليت استفاده مجدد و بازيافت:

محصولات توليد شده با افزودني TDPA™ قبل از شروع به تخريب مي توانند مورد استفاده مجدد قرار بگيرند و با سيستم بازيافت سازگار هستند و هيچگونه مشكلي ندارند. 

زيست تجزيه پذيري:

نتايج آزمون و انجام مطالعات علمي ثابت كرده است كه محصولات ساخته شده با افزودني TDPA™ ،۱۰۰% تخريب پذير هستند.

غير سمي:

محصولات زيست تخريب پذير توليد شده با افزودني TDPA™ كاملأ غير سمي و ايمن براي كاربرد در صنايع غذايي و تماس با مواد غذايي هستند.

غير مضر براي محيط زيست:

اين پلاستيك ها هيچ ماده زيان آوري پس از تخريب و تجزيه بيولوژيكي از خود باقي نمي گذارند.

 

محصولات پزشکی و مراقبت های شخصی
بسته بندی مواد غذایی
فیلم های پوششی و ریسمان ها
کیسه و بطری و ظروف یکبار مصرف
کیسه های زباله
کیسه های حمل و نقل و نایلکس

محصولات پر از هوا يا فوم
محصولات فيلم و ریسمان
انواع فيلم هاي تخصصي
كيسه هاي نايلكس
كالاهاي مراقبت شخصي و پزشکی
خدمات مواد غذايي
بطري و ظروف
پوشش ها، بر چسب ها و نوارها
ظروف يك بار مصرف
بسته بندي مواد غذايي

براي كاربرد كافي است كه قبل از فرآيند تزريق و يا اكستروژن افزودني TDPA™ را به گرانول هاي پليمر اضافه نماييد و بقيه فرآيند به طور معمول صورت مي گيرد.