پلی اتر ایمیدPEI

پلی‌اتر ایمید (PEI) یک ترموپلاستیک آمورف و شفاف است. این بسپار مقاومت حرارتی، مقاومت به ضربه، مقاومت به خزش و  سختی بالایی دارد. مقاومت حرارتی این بسپار با پلی‌سولفون، پلی‌فنیلن سولفاید و پلی‌کتون‌ها رقابت می‌کند. از خواص دیگر این بسپار استحکام تنشی بالا، مقاومت خوب در برابر اشتعال پذیری و انتشار دود کم  نیز می‌باشد.

توضیحات

الکترونیک

پزشکی