پلی اتر ایمیدPEI

پلی‌اتر ایمید (PEI) یک ترموپلاستیک آمورف و شفاف است. این پلیمر، مقاومت حرارتی، مقاومت به ضربه، مقاومت به خزش و  سختی بالایی دارد. مقاومت حرارتی این پلیمر با پلی‌سولفون، پلی‌فنیلن سولفاید و پلی‌کتون‌ها رقابت می‌کند. از خواص پلیمر استحکام تنشی بالا، مقاومت خوب به شعله و انتشار دود کم  نیز می‌باشد.