پلی آمید ۶-۱۰

پلی‌آمید ۶-۱۰ نوعی از پلی‌آمید نیمه بلوری است که جذب آب کمتری در مقایسه با پلی‌آمید ۶ و پلی‌آمید ۶۶ از خود شان می‌دهد. این پلیمر بسیارمحکم‌تر از پلی‌آمید ۱۱، پلی‌آمید ۱۲ و یا پلی‌آمید ۶-۱۲ است. این پلیمر سختی در دمای اتاق را در دماهای پایین‌تر هم حفظ می‌کند. بر خلاف پلی‌آمید ۶۶، پلی‌آمید ۱۰-۶ گرانتر است و دارای استحکام و سفتی کمتری است.

توضیحات