پلی آمید ۶-۱۰

پلی‌آمید ۱۰.۶ نوعی از پلی‌آمید نیمه بلوری است که جذب آب کمتری در مقایسه با پلی‌آمید ۶ و پلی‌آمید ۶.۶ از خود نشان می‌دهد. این بسپار دارای استحکام بالاتری نسبت به پلی‌آمید ۱۱، پلی‌آمید ۱۲ و یا پلی‌آمید ۱۲.۶ است. این بسپار سختی در دمای اتاق را در دماهای پایین‌تر هم حفظ می‌کند. بر خلاف پلی‌آمید ۶.۶، پلی‌آمید ۱۰.۶ گران‌تر است و دارای استحکام و سفتی کمتری است.

 

توضیحات