latex

شیرابه خارج شده از درخت معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد لاستیکی در خود دارد. ۶۵ تا ۷۰ درصد باقی مانده آن سرمی است که اساساً از آب تشکیل شده است و حمل و نقل آن به کارخانه­های مصرف کننده در سایر نقاط جهان مقرون به صرفه نیست. بنابراین با استفاده از فرآیند گریزانش، شیرابه حاوی ۶۰% لاستیک و پس­چرخ شیرابه آن جدا می­شود. هزینه این فرآیند بسیار کم­تر از اضافه هزینه­ای است که باید برای حمل شیرابه با ۳۰ درصد مواد لاستیکی پرداخت می­شد. برای پایدار نگه­داشتن شیرابه و جلوگیری از انعقاد آن در مسیر انتقال به کارخانه، به آن آمونیاک اضافه می­کنند.

بر اساس میزان آمونیاک اضافه شده به محصول نهایی، شیرابه به ۲ نوع گونه مختلف تقسیم می­گردد:

۱٫        High Ammonia preserved concentrated Latex (بین ۶/۰ تا ۷/۰ درصد NH3)

۲٫        Low Ammonia preserved concentrated Latex (بین ۲/۰ تا ۳/۰ درصد NH3 به همراه تترامتیل تیورام دی­سولفید TMTD)

آمونیاک با افزایش PH شیرابه و جلوگیری از انعقاد لاستیک طبیعی باعث پایداری آن می­شود.