TSR

روش­های تولید TSR:

  1. انعقاد کنترل شده:

زمانی­که شیرابه وارد کارخانه می­شود آن را از صافی عبور می­دهند. هیچ­گاه نباید شیرابه را با فشار یا اعمال نیروی اضافی از صافی عبور داد زیرا به این طریق ذرات بزرگ­تر نیز از صافی عبور می­کنند. جریان شیرابه ترجیحاً افقی است تا رو به پایین. برای حذف کامل آلودگی­ها از شیرابه، علاوه بر صافی ته­نشینی در مخزن برای جدا کردن آلودگی­ها از شیرابه لازم است. انباشتن در مخزن باعث همگونی بیشتر کائوچوی منعقد شده نیز می­شود. این مرحله معمولاً ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول می­کشد. سپس شیرابه از طریق کانال یا لوله­هایی به مخازن­ انعقاد منتقل می­شوند. بعد از این مرحله انتظار مشاهده هیچ آلودگی در شیرابه وجود ندارد اما با این وجود یک­بار دیگر از صافی عبور داده می­ود تا اگر توده منعقد شده­ای (Lump) در مرحله انباشتن شکل گرفته است، جداسازی شود.

در مخزن­های انعقاد، انعقاد مصنوعی با اسید اتفاق می­افتد. پس از آن لخته یا دلمه ایجاد شده از میان غلتک­هایی عبور داده می­شود.

سپس ورق­های کائوچوی طبیعی توسط خردکن­ها به تکه­های کوچک تبدیل شده و بعد از فشرده­سازی به عدل یا بلوک تبدیل می­شوند.

  1. انعقاد طبیعی:

در این روش در واقع مواد اولیه TSR توده­هایی است که به صورت طبیعی در مزرعه منعقد شده­اند (cuplump، earth scrap، treelace و …). این توده­ها بعد از جمع­آوری به کارخانه منتقل می­­شوند و ناخالصی­های آن­ها به صورت دستی جداسازی شده و بعد از خرد شدن فشرده شده و تبدیل به عدل می­شوند.