Polyamide(PA 6-10)

پلی‌آمید 6-10 نوعی از پلی‌آمید نیمه بلوری است که جذب آب کمتری در مقایسه با پلی‌آمید 6 و پلی‌آمید 66 از خود شان می‌دهد. این پلیمر بسیارمحکم‌تر از پلی‌آمید 11، پلی‌آمید 12 و یا پلی‌آمید 6-12 است. این پلیمر سختی در دمای اتاق را در دماهای پایین‌تر هم حفظ می‌کند. بر خلاف پلی‌آمید 66، پلی‌آمید 10-6 گرانتر است و دارای استحکام و سفتی کمتری است.

توضیحات