Polyphenylene sulfide(PPS)

Polyphenylene sulfide (PPS) is a partially crystalline, high temperature performance polymer. This polymer has a high melting point of approximately 280°C, excellent chemical resistance and is inherently flame retardant.

 It possesses self-extinguishing properties without the addition of any flame retardant chemical additives.

Description

مقاومت به سایش و اصطکاک بسیار خوب

خواص خزش بسیار خوب

خواص مقاومت به حرارت عالی

عایق الکتریسیته

مقاومت به خستگی خوب

خواص مکانیکی و استحکام بالا

تقویت نشده

تقویت شده با الیاف شیشه

خودرو

الکتریکی / الکترونیکی

ساختمان

لوازم خانگی

این مواد به شکل پالت و در بسته‌های ضد رطوبت 25 کیلویی چند لایه عرضه میشود. دیگر حالت‌های بسته بندی آن مثل اکتابین یا کیسه‌های بزرگ با پوشش داخلی پلی‌اتیلن یا آلومینیوم نیز موجود است.

تمام بسته‌بندی‌ها قبل از حمل کاملا درزگیری شده‌اند و باید دقیقا قبل از انجام فرآیند باز شوند. هم چنین توصیه می‌وشد این مواد در محیط خشک و زیر 50 درجه سانتیگراد و دور از اشعه UV نگهداری شود. برای جلوگیری از چگالش و چسبندگی مواد، بسته‌هایی که در جاهای سرد نگهداری میشوند قبل از باز کردن تا دمای اتاق گرم شود.

گازهای خروجی که در حین فرآیند ذوب PPS آزاد میشود ممکن است باعث تحریک غشای مخاطی شود. به همین علت تهویه مناسب در محلی که فرآیند ذوب این مواد انجام میشود، توصیه میگردد.