بیوتیل

لاستیک بوتيل، يك هم­پار از ايزوبوتيلن و ايزوپرن است. لاستیک بوتيل از نظر شيميايي در مقابل اسيدهاي معدني رقيق، نمكها و بازها مقاوم بوده و مقاومت شيميايی مناسبی در مقابل اسيد‌های غليظ به استثناي اسيدنيتريك و اسيد سولفوريك دارا است.

 اين لاستیک در مقابل اوزن نيز مقاومت بالايي دارد. گرچه به راحتي در مقابل مواد شيميايي اكساینده، روغن‌ها، بنزن، و استون‌ها مورد حمله قرار مي‌گيرد، داراي مقاومت شيميايي پايين در مقابل نفت و مشتقات آن و ديگر مواد شيميايي آلي است. علاوه بر اين، لاستیک بوتيل در مقابل اشعه فرابنفشبسيار حساس است.

 مشابه ديگر لاستیک­ها، خواص مكانيكي آن توسط فرآيند ولكانيزاسيون بهبود مي‌يابد. كاربردهای صنعتی آن مشابه كاربردهای رابر طبيعی است.